· Denna mall skapar en separator-prick med ett fast mellanrum ( ) framför sig. Detta för att det inte ska bli några rader som börjar med en prick. Den ska därför skrivas in direkt efter ordet som ska separeras av.

Exempel
Kod:   Ord 1{{·}} Ord 2{{·}} Ord 3{{·}} Ord 4
Resultat:  Ord 1 · Ord 2 · Ord 3 · Ord 4

Lägger man in ett mellanrum mellan ordet och mallen blir det således två mellanslag efter ordet och därför kan radbrytning ske, vilket kan få till följd att en prick påbörjar en ny rad. Lägger man inte in ett mellanslag efter mallen och det nya ordet blir det inget mellanslag någonstans och därför ingen radbrytning.