Mall:Billing-herdabref-rubrik

{{{1}}}Redigera

Denna mall avsedd för att möjliggöra optimering i efterhand av hur "kapitel"-rubrikerna ska visas i Herdabref till Prästerskapet i Västerås Stift. I den tryckta texten står de kursiverade i marginalen.

I de fall mallen ligger överst på en sida ska den föregås av {{tomrad}} för att fungera korrekt i transkluderingen.