Används i huvudfältet i sidnamnrymden för att upphäva en css-klass som definierats i indexsidans css-fält.