Denna mall hindrar att en mening bryts i text med mellanrum.
Syntax
{{nowrap|din text}}
Exempel
{{nowrap|34 kg}} – Gör att enheten alltid befinner sig på samma rad som siffran.
Användning
  • För text som innehåller likhetstecken, börja texten med 1=. Exempel:
    {{nowrap|1=2 + 2 = 4}}
    ger 2 + 2 = 4
  • För text som inkluderer ett lodrätt streck, kan man använda |. Exempel:
    {{nowrap|1=&#124;2&#124; < 3}}
    ger |2| < 3.