Material utgivet av en amerikansk federal myndighet är enligt amerikansk lag fri från upphovsrätt.