Mallen visar ett spelkort av given färg och valör.

InstruktionerRedigera

Mallen tar två argument: färg och valör

{{spelkort|färg|valör}}

Färg är en av följande:

 • hjärter
 • spader
 • ruter
 • klöver

Valör är en av följande:

 • Ä - Äss
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • Kn - Knekt
 • D - Dam
 • K -Kung

ExempelRedigera

Alla 52 spelkort listas nedan:

Wikikod Kort Wikikod Kort Wikikod Kort Wikikod Kort
{{spelkort|hjärter|Ä}} hjärter äss {{spelkort|ruter|Ä}} ruter äss {{spelkort|spader|Ä}} spader äss {{spelkort|klöver|Ä}} klöver äss
{{spelkort|hjärter|2}} hjärter 2 {{spelkort|ruter|2}} ruter 2 {{spelkort|spader|2}} spader 2 {{spelkort|klöver|2}} klöver 2
{{spelkort|hjärter|3}} hjärter 3 {{spelkort|ruter|3}} ruter 3 {{spelkort|spader|3}} spader 3 {{spelkort|klöver|3}} klöver 3
{{spelkort|hjärter|4}} hjärter 4 {{spelkort|ruter|4}} ruter 4 {{spelkort|spader|4}} spader 4 {{spelkort|klöver|4}} klöver 4
{{spelkort|hjärter|5}} hjärter 5 {{spelkort|ruter|5}} ruter 5 {{spelkort|spader|5}} spader 5 {{spelkort|klöver|5}} klöver 5
{{spelkort|hjärter|6}} hjärter 6 {{spelkort|ruter|6}} ruter 6 {{spelkort|spader|6}} spader 6 {{spelkort|klöver|6}} klöver 6
{{spelkort|hjärter|7}} hjärter 7 {{spelkort|ruter|7}} ruter 7 {{spelkort|spader|7}} spader 7 {{spelkort|klöver|7}} klöver 7
{{spelkort|hjärter|8}} hjärter 8 {{spelkort|ruter|8}} ruter 8 {{spelkort|spader|8}} spader 8 {{spelkort|klöver|8}} klöver 8
{{spelkort|hjärter|9}} hjärter 9 {{spelkort|ruter|9}} ruter 9 {{spelkort|spader|9}} spader 9 {{spelkort|klöver|9}} klöver 9
{{spelkort|hjärter|10}} hjärter 10 {{spelkort|ruter|10}} ruter 10 {{spelkort|spader|10}} spader 10 {{spelkort|klöver|10}} klöver 10
{{spelkort|hjärter|11}} hjärter 11 {{spelkort|ruter|11}} ruter 11 {{spelkort|spader|11}} spader 11 {{spelkort|klöver|11}} klöver 11
{{spelkort|hjärter|Kn}} hjärter knekt {{spelkort|ruter|Kn}} ruter knekt {{spelkort|spader|Kn}} spader knekt {{spelkort|klöver|Kn}} klöver knekt
{{spelkort|hjärter|D}} hjärter dam {{spelkort|ruter|D}} ruter dam {{spelkort|spader|D}} spader dam {{spelkort|klöver|D}} klöver dam
{{spelkort|hjärter|K}} hjärter kung {{spelkort|ruter|K}} ruter kung {{spelkort|spader|K}} spader kung {{spelkort|klöver|K}} klöver kung