←  Än finns det rum
Tros-Sånger
av Flera författare

Nu är behaglig tid
Jesu blod för oss har banat  →
Femte upplagan


[ 264 ]

244

Nu är behaglig tid,
Si, nu är nådens dag;
O syndare, sök själens frid
Och Jesu frälsning tag.

[ 265 ]


2 Nu är behaglig tid,
Si, Jesus bjuder nu;
I morgon kan det bli för sent,
Ack, varför dröjer du?

3 Nu är behaglig tid,
Ett nådigt ”Herrens år”;
Skall Han förgäves kalla dig,
Och du hans nåd försmår?

4 Nu är behaglig tid,
Hör Anden ropar ”kom”,
Och Kristus själv förkunnar dig,
Att ännu finns där rum.