Nu är julens glada tid

Nu är julens glada tid
av Nils Frykman
Sång nr 92 i Sabbatstoner, sånger för söndagsskolan, 1888 med titeln Julsång. Melodin komponerad av L.


1.
Nu är julens glada tid,
Åter få vi helsning blid
Från vår Gud i himmelen:
»Födder är nu Frälsaren»,
Jordens hopp och glädje.

2.
Gamla, unga, stora, små,
Alla nu väl fröjdas må
Och på fromma fäders vis
Stämma upp Guds lof och pris
För hans kärleks under.

3.
Ära vare Gud i höjd,
Uppå jordens frid och fröjd,
Menniskorna godt behag,
Nu har salighetens dag
Uppgått öfver jorden!

4.
Tack, o Jesus, att du kom
För att vända verlden om
Ifrån dödens mörka stig
Till ett evigt lif med dig
I ditt sälla rike.