O, glädjens i Herren

←  Här vi samlas, Herre Jesus
Tros-Sånger
av Flera författare

O, glädjens i Herren
En tjänarenas tjänare  →
Femte upplagan


[ 142 ]

131

O, glädjens i Herren, vår Frälsare är Han,
Kom, låtom oss tacka och lova hans namn!
Förvillade fåren, nu funna, Han vårdar,
Och lammen Han bär i sin trofasta famn.

[ 143 ]


2 O, sjungen i anden, med hjärtat förnimmen,
O, smaken och sen huru ljuvlig Han är!
Hans härliga dygder och nåd nu besinnen,
Den evige Sonens, för Fadren så kär.

3 Se Jesus, den rene, i döden utgiven,
Vår Herre, som segrande åter stod opp.
Det eviga livet för oss Du är bliven,
Blott Du är vår Herre, vår frid och vårt hopp.