←  Låtom oss sjunga
Tros-Sånger
av Flera författare

O Du ärans Konung
I djupet av Guds hjärta  →
Femte upplagan


[ 100 ]

93

O Du ärans Konung, Herre Jesu Kriste,
Du ”den förste och den siste;”
Du, som ingen växling och förvandling lider
Såsom vi av år och tider,

[ 101 ]

Pris ske Dig
Innerlig!
Snart skall varje tunga
Blott ditt namn lovsjunga.

2 Herde med de helga, dyra, djupa såren,
Du som gav ditt liv för fåren,
Du är mild och tålig, mäktig i de svaga,
Må vår lovsång Dig behaga!
Själv ditt verk
I oss stärk!
Vi ditt namn åkalla,
Inför Dig nedfalla.

3 Du är ett med Fadren,
Härskaren på tronen,
Guds utvalde, Mänskosonen.
Du skall snart regera över hela världen
Som den store Segerherren;
Allt för Dig
Böje sig,
Vi Dig, Herre, ära
Och Dig lov hembära.