Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/178

Den här sidan har korrekturlästs

til uplysning, fastän jag icke aldeles gör dem til mina: Bärgens allmänna sammanhang, symmetrien af deras utrymder eller contours, öfverhufvud tagen, deras dubbla läge, hvarigenom de efter räta, eller nästan räta anglar afskära hvarandra: deras ställning på sluttande bäddningar eler tählar, som hänga tilhopa med slätterna, under hvilka de sänka sig. Alt detta nogra betraktadt, synes gifva vid handen 1.) At de hafva blifvit dannade på en gång, och icke det ena efter det andra stykevis, på särskildta tider, eller flera gånger. 2.) At de hafva blifvit uphögde och formerade vid sjelfva jordklotets skapelse, med hvilkets bryn de äga et ouplöseligt sammanhang. 3.) At de ämnen, hvaraf deras hvarf bestå, i början varit mjuk, och at de varit soutenerade af vatten, som släpt dem såsom sediment ifrån sig; hvilket redan METRODORUS, efter PLUTARCHI berättelse, skal erkändt. 4.) At jordens omhvälfning från Väster til Öster, och et slags darrnings rörelse från Söder til Norr, samt från Norr til Söder, har kunnat bidraga til dessa bärgens form, under skapelse-tiden, förrän deras ämnen voro aldeles hårdnade[1]


  1. Memoires p. 95. & 96.