Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/188

Den här sidan har korrekturlästs

48. Bonde-hemman under, jämte några Kyrkor[1].

Glomman störtade godset Boogo uti 100 famnars djup år 1702[2]. Österdal-elfven tog år 1659 d. 8. Maji medan folket sof, bårt en hel by vid namn Sebbenbo, så at deraf sedan intet tecken syntes[3]. Mångfaldiga flera sådana händelser, som i Sverige allena inom et Seculum timat, at förbigå.

Huru mycket ansenligare hafva icke de förstöringar måst blifva dem Syndafloden vållat? Altså icke under, om den både uti ansenlig högd och största djup lemnat känningar efter sig. Desse förstöringar torde man ock derigenom kunna skilja ifrån de particuliere och successive, at de äga et vidsträktare sammanhang och combination, och altid bära märken af sin höga ålder.


§. 78. Förslags mening om petrefacta pelagicis på den händelsen de skulle finnas i urqueds hvarf.

  1. Pontoppid. Versuch einer Nat. Hist. von Norvegen p. 163.
  2. id. l. c. p. 169.
  3. It. Dalec. Ms. p. 55. & 428.