Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/26

Den här sidan har korrekturlästs

högd för några tusende år sedan: hvilka bägge delar vid våra Parnasser så ohemult bestridas[1]. Med Fläskegrafven skal Vedhygge kalkbrott[2] komma öfverens, och jämväl kalkbrottet i Öretorp[3] visa sig äga samma ursprung öden och art.


§. 10. Strata, Lithogenesie och Bärgens ursprung, efter LINNÆI tanka.

Strata eller hvarfen så i jord som bärg, angifvas ock som bevis af vattuminskningen, efter de ei annorledes än under och genom vatten kunna blifvit danade[4]; såsom uti Hunnebärg, Mossebärg, Kinnekulle, Fahlbygden, Klefva-hed, Ombärg. &c. skal kunna rönas; ehuruväl Boserups hvarfen dermed icke komma öfverens[5]. Bärgen hafva altså, ända från låga kullar och til högsta Fjäll, fått sit ursprung under och genom vattuminskningen,

  1. ib. p. 125.
  2. ib. p. 392. sql.
  3. ib. p. 394.
  4. Se til ex. Vestg. R. p. 77. sq. Skånsk. Res. p. 143. sq. samt VII sq.
  5. Skånsk. R. p. 362.