Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/282

Den här sidan har korrekturlästs
pag. 95. lin. 17. läs: stort af litet
101. 18. Potamogeton
104. 13. genom
118. 24. Absoluta
120. 9. rötter
178. 19. andre
200. 26. Potts