Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/57

Den här sidan har korrekturlästs

half-Guda Dynastie åter, innehåller ej mera, än 2.342.467 år efter Kempfers calcu, hvilket näppeligen är mera än tredjedelen af den Jordenes ålder, som efter Maillets hypothese af den säkra bärgs-högden följer; så framti man icke kan söka resource i den odeterminerade Japanesiska Guda-perioden.

At säga rent ut, så lärer man finna lika stor svårighet, at concilera den ena med Bibelen, som den andra, hvad utväg man ock dermed skulle vilja taga. At förena den säkrare Chinesiska Tideräkningen med Bibliska Historien, hafva Jesuiterne i synnerhet tagit sin tilflykt til det ansenliga öfverskott af år, som den Grekiska de Sjutios öfversättning, jag skal icke visst säga, om genom miss-skrifning eller af upsåt, flytt oss i händerna; men i Vattuminskningens oräkneliga tidehvarf, gör 1000 år mer eller mindre ingen ting til saken.

Man har varit bekymrad om, huru de första Patriarchernas långa lifstid skulle kunna jämkas ihop med den kårta tid, som människorne nu lefva. Den svårigheten har bragt några klena snillen at göra Urfädernas år til månader, eller åtminstone Måne-år. En löjelig omsorg uti en sak, som i sig sjelf är klar och tydelig nog; men bärgens generation efter Vattuminskningsprinciperne, skulle icke kunna bringas, at rima sig ihop med Bibliska