Sida:Kyrka-Teologi-Prästkall-PD.djvu/30

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
30

på hur disparata önskemålen äro, ibland t. o. m. i samma inlägg!

Under sådana förhållanden torde den enda vägen vara att gå in i en undersökning om vad som är kyrkans väsen och mål och därmed prästens egentliga uppgift. När man funnit detta, kan däromkring som kring en kristallisationspunkt allt annat ordnas, som låter sig på ett inre sätt förena därmed. Men enhetsbandet i allt måste vara kyrkans uppgift att förvalta evangeliet om Guds kärlek i Kristus, ty det är för detta hon är till i världen. Och hennes tjänare är därför först och sist evangelii budbärare.

_______