Sida:Leopold Samlade 5 1833.djvu/488

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 482 —

B. Likasom gräddan på mjölken. Är det icke så?

A. Riktigt: flyter ofvanpå, är fetast, och påstås ha den bästa smaken.

B. Jag förstår. Men sjelfva orden, i och för sig sjelfva, ändå för ro skull, hvad betyda de?

A. Gens comme il faut heter, efter orden, på klar och god högtyska öfversatt: folk sådant som det bör vara. Homme comme il faut, en karl sådan som han bör vara, eller som sig bör.

B. För statens och samhällets bästa, menar man väl då, hoppas jag?

A. Åh! tvifla ej derpå.

B. Nå godt Men är icke då vårt gamla goda tyska uttryck bra karl, bra folk, alldeles detsamma? Jag känner bönder på min hemort, dugtiga gubbar, som sköta sin jord förträffligen, rödja, odla, dika och plantera; de äro då schangs kåmm i få; och jag hoppas för min del vara, skam till sägandes, en åmm kåmm i få utan att smickra mig.

A. Nej, min herre. Stor skillnad. Detta namn tillhör hvarken er eller mig, eller de gode dannemännen, som ni berömmer.

B. Hvarken er eller mig? Hvad fan säger ni? Hvarken ni eller jag äro folk som sig bör? Hvad är ni då för en? För min del är jag en karl