Sida:Om Norge.djvu/12

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
Rörås Verk 2,315 S℔ 5 ℓ℔ 11
Löckens Verk 201 3 4
Qvickne Verk 25 16
Selboe Verk 445 18 9
Fredricsgave Verk obekant.
2,986 3 ℓ℔ 8

Detta sistnämnda verk gaf nästföregående året 330 S℔ 5 ℓ℔.

Jernverken i Norge skola vara 19.

Uteslutande rättigheter till vissa skogstrakter förlänte åt Norska Bergverken, äfvensom kolnings-skyldighet almogen ålagd verka, likasom i Sverige, missnöjen och klagomål: förmodligen rätt ofta grundade.

Den första Bergsordning för Norge är af 1540 under Konung Christian III:s Regering. Införsel af främmande jern är i Danska Staterna förbudet. Norge afsatte sitt så väl Stångjern, som gjutgods och öfrige Smidestillverkningar till största delen på Danmark. Svenskt jern, med hvilket det Norska ej kan hålla pris, lurendrejades öfver gränsen och