Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 1.djvu/103

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

FÖRSTA AFDELNINGEN.

Om de grunder som vid Stafsättet följas, eller böra följas.

Att utreda principerna för Stafsättet, är ej att göra ett nytt, eller ens att till någon del förändra det närvarande. Det är att lägga Bruket till grund, och att af dess öfverensstämmelser utleta reglorna.

Ett företag som troligen aldrig skulle lyckas, vore att nu mera vilja införa nyheter i stafningen, hvilken regelbundenhet som också derigenom kunde vinnas. För just denna orsak skull hafva de försök, som hittills blifvit gjorda, så ofta misslyckats. Man har påstått, att stadga rättskrifningen, då man nästan ej gjort annat än omskapat den.

Sedan ett Språk hunnit till den grad af odling, som vårt redan äger, gifves blott ett enda medel till framgång i orthographiska reglor; det är deras fullkomliga öfverensstämmelse med det allmänna bruket. Desse begge, Regeln och Bruket, böra sammanhållne, lika så noga svara