Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 1.djvu/15

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Rättelser,

Som, till undvikande af förvillelser, böra göras innan läsningen.

Sid. 48. r. 5. står: be-gynte — läs: begyn-te.
— 84. r. 20. står: den första ljuder dubbel — läs: den första icke ljuder dubbel.
— 96. r. 10. står: Red-e-bo-gen — läs: Red-e-bog-en.
— 106. r. 23. står: Afstå — läs: af stå.
— 180. r. 3. står: Vexel (omvexla) — läs: Vexel. Omvexla.
— 195. r. 13. står: Ändelse på et och en — läs: ändelse på et.


De öfriga Rättelser, som blott angå bokstafs-fel, följa efteråt.