Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/100

Den här sidan har korrekturlästs
— 92 —

till Värmeland, hade förut blifvit uplagde på ett nederlagsställe, vid ändan af Vassbotten, kalladt Korsberg. Härifrån kördes de öfver land, den så kallade Edsvägen, till Åkerström, där de emottogos af båtar som förde dem, utföre Götha elf, till sitt bestämda ställe. Svårigheten af denna landtransport hade alltid varit ett af de största skäl hvarmed man påyrkat Trollhätte canalens fullbordande, och olägenheterne blefvo verkeligen minskade genom de förutnämde slussar; emedan de varor som aflastades vid Kafleströmmen, kördes sedan därifrån till Åkersvass, nedanför alla Trollhätte-fallen, på en trädbro, af 4000 alnars längd, som var byggd öfver berg och dalar.

Historien om denna trädbro är allt för märkvärdig att här förbigås. Det är sannt att de förluster Kronan en gång gjort, genom personer som nu icke mera äro till, ej kunna ersättas; men updagandet af borrtgömda sanningar tjenar, någon gång, att afskräcka dem som söka rikta sig på statens bekostnad. Om någon läsare, på detta så