Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/125

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 117 —

37 sk. 4 r:st., men efter de minskade dimensioner, som sedan blifvit antagna, till 250000 R:d. Konungen hade redan låtit förklara att denna summa ej kunde förskjutas af Statsverket, och det blef således deputerades åliggande att yttra sig öfver de förslag som enskildte upgifvit för att fullborda arbetet.

Häribland granskades först Lagman Antonssons anbud, att, för en summa af 433333 R:d. 16 sk., åtaga sig sluss- och Canal arbetet. Förslaget ägde den skenbara fördel att utan Kronans bekostnad kunna verkställas; men tillika den tydeliga orättvisa att betunga allmänheten med en verkelig beskattning. Enligt hans plan borde


  Herr Contre Admiralen, och Commendören af Kongl. Svärds Orden, Victor Stedingk.
  Herr Landshöfdingen Eric af Wetterstedt
  Herr Directören vid Ost-Indiska Compagniet, William Chalmers.
  Herr Directör Clas de Frietzky.
  Herr Öfver-Directören M. Ankarsvärd.
  Herr Brukspatronen Petter Bagge.