Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/141

Den här sidan har korrekturlästs
— 133 —

förlopp blir ett ytterligare afslag på vissa artiklar, och i Bolagsreglorne är dessutom infördt, att om inkomsterne så öka sig att utdelningen årligen öfverstiger 10 procent, böra slussafgifterne, i samma mån, minskas.

I följe af dessa författningar öpnades en Subscription, för att samla de penningar, som behöfdes till verkets fullbordande. National andan, väckt af et gagnande företag, visade sig nu i sin fulla Styrka, och inom 14 dagar teknades:

i Stockholm R:d. 346400
i Götheborg - 325000
i Christinehamn - 93800
Tillsammans R:d. 765200.

Actieägarnes första allmänna sammankomst skedde d. 22 Maji 1794, på Handels Societetens rum i Götheborg, då följande Directörer valdes:

Herr Directören William Chalmers.

Herr Majoren Baron Nils Silfversköld.

Herr Brukspatronen Petter Bagge.