Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/144

Den här sidan har korrekturlästs
— 136 —

fullkomligt rum för 6 slussar, och att 400 alnar längre ned, i Åkersdal, fanns fast berggrund for en damm, och trenne slussar, där nedanföre, som skulle byggas af huggen sten. Genom hvilka 9 slussar hela den åstundade vattensänkningen, af 113 fot, utan fara kunde åstadkommas. Denne sednare planen blef således, åfven på Konstmästare Eurenii tillstyrkan, antagen och följd. Förslags kostnaden torde äfven kommit i öfvervägande. Ifrån Olide östra gärde till elfven, steg den, efter nogaste granskningen af Directör Schweders project, till 74859 R:d. 16 sk., men efter Directör Nordvalls till 63581 R:d.

För at kunna fortsätta verket under en skickelig och erfaren mans tillsyn, antogs Directör Nordvall att hafva styrelsen vid arbetet. De båda verkställande Directörerne, Herr Baron Nils Silfversköld och Herr Peter Bagge, understödde fortgången genom den mest oegennyttiga verksamhet. Herr Bagge, såsom boende närmast intill Trollhättan har isynnerhet använt sin tid