Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/147

Den här sidan har korrekturlästs
— 139 —

Riddaren Baron von Platen valdes till Directör, d. 2 Julii 1798, efter Herr J. H. Damms död.

Den 14 Augusti 1800 gick det första fartyget upp och utföre slussarne. — En högtidlig scene. — Canalens stränder voro upfyllde af åskådare, hvaraf många, kanske dittills, betviflat möjligheten af det företagande de nu sågo upfylldt. Mängden af de misslyckade försök som förut blifvit gjorde, allmänhetens så länge spända väntan, åsynen af Götha elf, hvars brusande vågor tyckas gäcka den svage dödeliges förmätenhet; allt bidrog att göra dagen efterlängtad och minnesvärd, allt ökte de närvarandes tillfredsställelse, och gaf ett nytt hopp åt svenska folket att genom ökade näringar återvinna sin välmåga, att genom nya storverk, i fredens sköte, förvärfva en ära, som skall öfverträffa den det fordom vunnit genom vapen.

Föreställningen af Trollhätte canalen medförer nödvändigt ett begrepp om den allmänna nytta den kan och bör