Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/149

Den här sidan har korrekturlästs
— 141 —

möda, haft styrelsen vid arbetet, och fullbordat det; hvarföre skall en kommande tid icke få vörda deras minnen då den njuter deras välgerningar; eller är det ett af mänsklighetens missöden att odödligheten sällan tillfaller andra än dem som väcka vår förundran, och att glömskan merendels blir deras lott som förtjena våra välsignelser;

Emedan Trollhätte sluss- och canalverk är det första arbete i sitt slag innom Fosterlandet, vore det ett underverk om man därvid icke skulle begått åtskilliga förseelser; de hafva icke eller undfallit Directionens egen upmärksamhet. Jag skulle således fela emot den oväldighet jag alltid bemödat mig att följa, om jag icke framställde de misstag och brister som röjas vid Canalbyggnaden, äfven af dem som ej äro konstdomare. Må ingen härvid beskylla mig för ett onödigt begär att klandra: Uptäckter af detta slag bli en undervisning för framtida arbeten, och jag hyser för mycken agtning för de män som haft styrelsen vid slussbyggnaden, att tro dem kunna förtörnas af mina anmärkningar.