Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/155

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 147 —

de namn som hädanefter skola pryda dem. Öfversta slussen, i höga berget, N:o 8, som först passerades, blef kallad Konung Gustaf IV Adolphs; N:o 7, Drottning Frederica Dorothea Wilhelminas; N:o 6, Änkedrottning Sophia Magdalenas; N:o 5, Kronprins Gustafs; N:o 4, Hertig Carl af Södermanlands. De trenne nedersta, vid utloppet, kallades: N:o 3, Chalmers och Bagges; N:o 2, Trollhätte Directionens; N:o 1, Nordvalls. — Den 25 i samma månad behagade Hans Maj:t Konungen, genom dess nådiga bref till Trollhätte Directionen, öfversända befallningen om följande inscription, som af Vitterhets, Historie, och Antiqvitets Academien är föreslagen att ristas på en Bergshäll vid segelfarten i Trollhättan