Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/156

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 148 —


Öpnandet af en genomfart

emellan Westerhafvet och Sjön Wenern

öfver 200 år

föremål för Svea Konungars omtanka

och fortsatta

men af flere hinder afbrutna

bemödande

blef 1793

af

Carl Svea Rikes Arffurste och Regent

ett enskildt Bolag updraget

och under beskydd samt upmuntran

af

GUSTAF IV ADOLPH, S. G. och W. K.

på sjunde året

fullbordadt

efter ny Plan

af

Eric Nordvall.

Slussverket öpnades

den 14 Augusti 1800.

Genom samma höga skrifvelse blef äfven Directionen underrättad om Hans Maj:ts