Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/159

Den här sidan har korrekturlästs
— 151 —

qvarnar och hemman

R:d. 2276 : 20.

Dessa komma ännu att ökas då en nybygd qvarn med 5 par stenar blir utarrenderad [1].


Från den 14 Augusti 1800 til och med den 14 Augusti 1801, hafva genom Trollhätte slussverk 1135 st. fartyg och båtar passerat up och ned.


Slussinkomsterne för samma tid hafva varit:

För Trollhätte slussar 15266: 36: 8.
Gustafs 1051: 15: 1.
Gustaf Adolfs 1052: 35: 9.
Edets 1422: 34: 10.
R:d. 18793: 26: 4.
  1. Rörelsen vid Trollhättan har äfven förökat folkmängden där: antalet af de personer, som nu bo på stället kan räknas till omkring 300. Det är sant att detta antal var något större under arbets åren, emedan flera personer ditflyttade endast for att hålla krögeri for det ditcommenderade manskapet; men folkmängden var åtminstone en tredjedel mindre, än nu, före arbetets början. Dessa personer hafva, till större delen, upsatt sina hus på Bolagets mark, och betala därföre tomtören.