Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/162

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 154 —

blockar komma årligen öfver Wenern, hvilka sågas vid Wennersborg, vid Trollhättan, vid lilla Edet, och, ett litet antal, på vädersågen vid Götheborg. Alla blockar bli merendels utlossade vid Wennersborg, och flottas antingen genom Carlsgraf, eller, norr om staden, genom Rånnums fallen. De som komma den sednare vägen[1], föras af ett så kalladt flottlag, hvilket bastår af 21 man, och får, efter taxa, 8 sk. för hvarje tolft. Så snart strömmarne möta släppas de lösa, och samlas sedan vid Rånnum, där de skiljas efter de märken som, vid Wennersborg, blifvit påsatta. Ett särskildt flottlag förer dem härifrån till Trollhättan, och får därföre 6 sk. tolften. De som äro ämnade att sågas nedanför Trollhättan, släppas nu lösa utföre fallen och stadna vid Åkersvass, uti en bom, där de åter skiljas efter sina märken, och flottas sedan till Edet.

Man kan lätt finna att mycket timmer, under dessa flottningar, måste årligen

  1. De som gå genom Carlsgraf, föras dels af flottlaget, dels af andra.