Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/166

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 158 —

Ett af 86 fots längd, 19 fots bredd; 6 fots djupgående, kan bära 720 skeppund, och är 40 svåra läster.

Ett af 106 fots längd, 20 fots bredd, 6 fots djupgående, kan bära 900 skeppund, är 50 svåra läster.

Att förbättra segelfarten i Wenern hafva väl åtskilliga anstalter blifvit tagne, ehuru man icke kan säga att deras följder ännu varit af betydenhet. Under sjelfva arbetstiden låt Bolaget bygga ett fartyg, som förseddes med kunnige sjömän, och nyttjades att föra byggnings ämnen till slussverket. En fond anslogs, för några år, till befordrande af en större säkerhet via seglationen, hvarigenom åtskilliga båkar och känningsmärken blifvit utsatte, nya pejlingar anstälde, samt beskrifningar gjorde öfver inloppen till flera hamnar och segelleder. Försöket med en Lotsinrättning i elfven har ännu icke svarat emot afsigten. Icke eller har man tagit något vidare steg at förekomma Götha elfs upgrundning