Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/168

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 160 —

hinna. Af Directionens omsorg har fäderneslandet att vänta allt det bidragande härtill som nit och uplysning kan åstadkomma; fördelarne skola snart väcka samma omtanka hos andra, och en allmän täflan att befordra nyttiga inrättningar skall, med välsignelser, öfverföra till efterverlden namnet af den Monark som beskyddat och upmuntrat dem.