Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/38

Den här sidan har korrekturlästs
— 30 —

i Götha elf nedanför Trollhättan: Denne väg är 3+12 mil, och löper genom åtskilliga små sjöar, hvilka, så väl som de tilstötande strömmar och bäckar, äro så grunda att fartyg icke på många ställen kunna framkomma utan sprängning och uprensning. 3 Att leda canalen utur Wenern, genom Skaraborgs Län och Flo Pastorat, genom det låga landet öster om Hunne- och Hallebergen, förbi Björkö kyrka til Skalltorps å, och vidare samma väg som förut är nämd. Denna Canal hade, utom en längd af 6 mil, den olägenheten att vid dess utgång ur Wenern icke fanns någon tjenlig och säker hamn. Herrar Carlberg och Polhem ingåfvo däremot en annan plan[1] hvars

  1. Enligt denna, skulle farten ske genom Carlsgraf, och de öfverste fallen vid Trollhättan fördämmas; vattnet således ledas åt Nolströmmen, och segelleden gå genom en sluss på östra sidan om Prästskedsfallet. I Kafleströmmen skulle på fasta berget anläggas två slussar med tre par portar, och halfva fallet lämnas til vattnets aflopp. Wid Öjebro skulle antingen anläggas en sluss eller en updämning. Ifrån Öjebro håla borde Canalen föras öfver land genom en stenig backe, och utföre ett brant berg