Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/5

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Stormäktigste Allernådigste Konung!


Om en författare, hvilken af lyckan, så väl som af sina talangers medelmåtta, blifvit borrtgömd, bör våga att tillägna någon af sina skrifter till Eders Majestät, måste det vara