Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/53

Den här sidan har korrekturlästs
— 45 —

medgifvit att Wenerns afdämning var äfventyrlig, och, vid nogare öfverläggning, tillstyrkt att lämna den.

Om hösten 1749 begyntes sprängningen på alla ställen, och fortsattes med all drift. Emedan canalen skulle gå genom Carlsgraf anlades där en sluss som fick namn af Gref Tessin. Denna sluss är insprängd på västra sidan af strömmen till 36 alnars längd och 10 alnars bredd; höjden ifrån öfra till nedra vattenhorizonten var 9+12 alnar, efter fallens höjd i grafven som genom bröstdammen blefvo updämde. Vattnets djup inuti slussen var 4 alnar och berget ofvanför vattenbrynen 4 alnar. Framföre slussen utsprängdes en canal af 10 alnars bredd, 16 alnars längd och 4 alnars djup, samt en vid slussens andra ända, genom stollgången, 4+12 alnar hög öfver vattnet, 15 alnar lång, 4 alnar djup och 10 alnar bred. Öpna canalen var af lika bredd och djup med de öfrige, och dess längd 17 alnar. Hela sprängningen vid slussen var 465 cubik famnar.