Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/55

Den här sidan har korrekturlästs
— 47 —

ena sida, emot den det hade då vattnet verkade på den andra, och således porten, genom dessa dubbla rörelser, både lyftas och sänkas.

Men för att begagna denna sluss borde de långsluttande fallen få en annan belägenhet, och hela grafven tömmas innan man kunde anlägga den bröstdamm hvarigenom updämningen skulle ske. Den rensning som borde företagas gjorde äfven en aftappning nödvändig; båda delarne verkställdes äfven, ehuru svårigheterne pröfvade byggmästarens skicklighet. Grunden til dammen måste läggas af rustverk, emedan bottnen icke tillät någon pålning, och sjelfva dammen murades ofvanpå. Hela arbetet i Carlsgraf räckte til Augusti 1753, hvarefter segelfarten kunde verkställas ifrån Wenern till emot Trollhättan.

Det första som vid Trollhättan skulle företagas var att dämma kafvelströms-fallet för att leda canalen genom Malgö, där en sluss til den ändan måste utsprängas. Men