Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/68

Den här sidan har korrekturlästs
— 60 —

tillräkna människjornas ondska hvad som oftast förordsakas genom deras obetänksamhet? De händelser som vanhedra vårt slägte äro de icke så förödmjukande för oss sjelfva att vi endast borde antaga dem då bevisens gilltighet nekar oss att tvifla? Om ock allmänna omdömet därigenom skulle frikänna en brottsling, hvad förlora vi därvid annat än den plågande känslan att nödgas föragta en like.

Imedlertid hade flottbergs fördämningen förlorat det allmänna förtroendet.

    slussverk varande slussar, grafvar och dammar, eller, i upsåt att skada detta verk, det med någon åtgård förvärrar eller fördärfvar, skall utan allt skonsmål straffas med 40 par spö och i 8 år på någon kronans fästning till arbete hållas, samt med sin ägendom, så långt den räcker skadan gälda."

    Samma straff blef äfven, genom Kongl. förord. den 15 Julii 1778, ålagdt dem som skadade den sedermera upbyggda träbron. Bro-intressenterne ville väl att Häradet skulle tillika ersätta skadan, på samma sätt som Lagen stadgar om dulgadråp, men regeringen fann icke för godt att bevillja en så orimmelig begäran.