Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/76

Den här sidan har korrekturlästs
— 68 —

Faggot (1755) inlämnat till Directionen plan och cartor öfver vattenledningarne till Hjelmarn och till Mälarn. Den förre, ifrån Wenern genom sjön Skagern och Let Elfven, upföre till stora Björken, och sedan genom Toften och Teen til Hjelmarn, befanns aldeles omöjlig, i anseende till vattenbrist. Däremot den andre, ifrån Skagern , genom Let elfven, Mörken, vattendragen till Svartelfven, och sedan genom en graf därifrån till sjön Elflången, utföre till Vikern, Åhsbo och Nora sjöarne samt Veringen, ända ned till Arboga och Mälarn, fanns, i anseende till vattendragen, som ifrån Svartelfven slutta ned emot Mörken så väl som emot Elflången, beqvämlig til inrättning af en segelfart; den syntes äfven så mycket snarare böra antagas, som den gick igenom Carlskoga, Nora, och flera bergslager.

Äfven voro till Directionen nyss inkomne afvägningarne öfver vattendragen emellan Wenern och Skagern, så väl som emellan Wenern och Wettern genom Tidån, sjöarne Wiken och Bottn, samt sedermera,