Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/79

Den här sidan har korrekturlästs
— 71 —

Deputationen för Trollhätte-Canalen sammanträdde i Wennersborg, i Aug. 1757. Åtskilliga förslag framställdes, alla gamla planer granskades; men man sökte tillika att bibehålla så mycket som var möjligt af det förra arbetet, på det hela kostnaden därvid icke skulle vara aldeles förlorad. Således uplifvades det förslaget som Baron Hårleman och Elvius haft, att undvika helfvetesfallen genom en eller två slussar i

    huruvida den åt Söderköping kunde tillika bli företagen.

    Likaledes beslutade Ständerne att Canalen vid Södertelge, emellan Mälarn och Saltsjön, skulle fullbordas.

    Äfven föreslogs en båtleds inrättande från Sjöarne i Kinde härad till Labbnäs viken, som ligger ¾ mil ifrån Linköping; och man fann, vid nogare öfvervägande, att denna båtled skulle med drägelig kostnad kunna fortsättas ända fram till Linköping och sjön Roxen, antingen igenom Stångåens uprensning, förbi Tannefors, eller ock ett annat vattendrag ifrån Labbnäs viken, hvarigenom communication sjöledes kunde vinnas med Norrköping, genom sjön Glan, och den Canal som skulle företagas från Wettern (Se Riksdags Tidningarne för 1756).