Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/82

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 74 —

Efter denna plan hade man nytta af Kafvelströms dammen och uprensningen i Carls graf. Slussen Gref Tessin, ehuru den flera år varit nyttjad, svarade likväl icke emot den anbefallda storleken, man ville nu, i det stället, betjena sig däraf för att afhjelpa Allmogens klagan öfver Wenerns stigande, emedan dess utlopp genom denna sluss ökades till 124, och man hade uträknat at 1,512000 tunnor vatten kan på en timma gå därigenom.

Tvänne nya slussar skulle däremot anläggas, bredevid den gamla, på Säteriet Onsjös ägor, likaledes skulle en sluss göras vid Åkerström, och den vid Edet utvidgas.

Sedan Comittéen uphört började man att verkställa de nya stadgar som på Riksdagen blifvit beslutade och hvilka nu först röjdes. Det första var att afskeda Wiman; emedan, såsom orden i protocollet lyda, arbetet torde komma att fortsättas i en annan idée än tillförene. Säkert trodde icke Hemliga Utskottet att en spådoms ande talade