Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/95

Den här sidan har korrekturlästs
— 87 —

Södertelge; den faststälda segelfartens öpnande från Östersjön vid Norrköping, genom Glan, Roxen, Norby sjön, Boren och Motala ström till Wettern; samt tillika en båtleds inrättande, ifrån Småland förbi Linköping, som i sjön Roxen borde möta den större canalen. Penningar härtill skulle samlas af enskildta, genom subscriptioner emot 6 procents ränta, likasom sista insamlingen för Trollhätte arbetet; den blef ock verkeligen utlyst i posttidningarne, men inställdes emedan man fann att statsverket därigenom skulle betungas med för många räntor.

Under denna perioden inkom äfven ett nytt förslag för arbetet vid Trollhättan, och en provisionel byggnad af trädslussar; hvarvid segelfarten skulle ske genom en slags ränna af träd, dragen öfver Olidehåla till 52 alnars höjd öfver dess vattenhorizont. Det är bekant, att i England finnas canaler som äro byggde icke allenast öfver vägar, utan öfver segelbara strömmar; men dessa efterdömen kunna icke framställas då