Sida:Tros-Sånger - 5th ed. - 1916.djvu/213

Den här sidan har korrekturlästs
195

177

Hur ljuvt att tänka uppå dem,
Som somnat in i frid;
I Herrens egen närhet nu
De vila sig en tid.

2 De voro pilgrimer som vi,
I Jesus sova de.
Ej utan hopp vi sörja nu,
Vi få dem återse.

3 Ty Kristus Jesus förstling blev
Bland de avsomnade;
De uppstå uti livets kraft
Vid hans tillkommelse.

4 Vi vänta på uppståndelsen,
En morgon underlig,
Då Herren kommer uti skyn
Och tager oss till sig.

5 Vi vilja icke dröja kvar
Vid gravens dystra rand.
Vi skåda bortom skyarna
Odödlighetens land.