Sida:Tros-Sånger - 5th ed. - 1916.djvu/214

Den här sidan har korrekturlästs
196


6 Där har vi våra älskade,
Som skiljts ifrån oss här,
Och snart skall Gud dem föra fram,
Med fröjd vi mötas där.

178

Herre Jesus, må vi fröjdas
I din kärlek mer och mer
Och beprisa högt den ynnest,
Som Du oss så rikt beter.
Givs det intet annat ämne
För de frälstas lov en gång,
O, må vi då ej på jorden
Sjunga någon annan sång.

2 Våra synder har Du burit,
Alla brister helar Du,
Och vi få Guds kärleks strålar
I ditt anlet’ skåda nu.
Vem är den, som vill fördöma,
När Du säger: ”Gå i frid”!
Du med nåd och kraft oss kröner
Särskilt för var särskild strid.

3 Hjälp oss utan oro vara,
Själv Du sörja vill för allt,