Sjung, av allt hjärta sjung

←  Nåd är ett härligt ord
Tros-Sånger
av Flera författare

Sjung, av allt hjärta sjung
Högt ovan i vår Faders hus  →
Femte upplagan


[ 70 ]

65

Sjung, av allt hjärta sjung
Och lov åt Fadren ge!
Hans väg blir klar och uppenbar
För dem, som Jesus se.

2 Igenom himlarne
Vår store Präst har gått.
I Honom vi, en skara fri,
En härlig ställning fått.

3 Fast uppå jorden än
Bland nöd och mödor här,
Vi gå i ro hos Gud att bo,
Vårt hem hans närhet är.

4 Och styrkta av vår Gud
Vid dagsarbetets strid,
I öknens sand och öde land
Vi vandra fram i frid.

5 Vår väg jämt uppåt bär
Till liv och salighet;
Dit upp vi gå att dela få
Vår Herres härlighet.

[ 71 ]


6 För alltid Herren lik’
För alltid Honom när’,
Vi klart få se hans anlete
Och bliva där Han är.