Vad nåd, o Kristus, är ej det

←  Vad var det, o vår Gud
Tros-Sånger
av Flera författare

Vad nåd, o Kristus, är ej det
Vem ha vi utom Dig  →
Femte upplagan


[ 30 ]

28

Vad nåd, o Kristus, är ej det,
Att nu vi äro ett
Med Dig, som sådan kärlek stor
De dina har berett.

2 Av nåd allena för vår skull
Du kom till jorden ned,
Delaktig blev av kött och blod
Och för vår synd här led.

3 Vår skuld som din bekände Du
Och uppå korset bar;

[ 31 ]

Du tömde vredens kalk för oss
Och så oss friat har.

4 Vårt huvud nu i himmelen
För oss Du sitter där;
Ej liv, ej död, ej djup, ej höjd
Från Dig oss skilja mer.

5 Lär oss förstå och vittna här
Om undret, som har skett,
Att vi på jorden dock med Dig
I himlen äro ett.

6 Snart kommer härlighetens dag
Med allt Du oss berett,
Då Du för alla visa skall,
Att vi med Dig är’ ett!