Videvisan

(Omdirigerad från Videvisa)
Videvisan
av Zacharias Topelius
På Wikipedia finns en artikel om Videvisan. Stavning, interpunktion m.m. följer här Tegnérs sång så som den återges i Sjung med oss, Mamma! Häfte 3. För Topelius original, se Wikipediaartikeln.


Barntidningen Trollsländan nr 9, utgiven den 17 februari 1869, där Topelius text Sov du lille vide ung publicerades första gången.


Sov du lilla vide ung,
än så är det vinter,
Än så sova björk och ljung,
ros och hyacinter.
Än så är det långt till vår,
innan rönn i blomma står.
Sov du lilla vide,
än så är det vinter.
 
Solskens öga ser på dig,
solskens famn dig vaggar.
Snart blir grönt på skogens stig,
och var blomma flaggar.
Än en liten solskensbön:
vide liten blir så grön.
Solskens öga ser dig.
Solskens famn dig vaggar.