Öppna huvudmenyn
Bibeln 1917

Inledning
Första Moseboken  →


BIBELN
ELLER
DEN HELIGA SKRIFT
GAMLA och NYA
TESTAMENTET
DE KANONISKA BÖCKERNA
ÖVERSÄTTNINGEN GILLAD OCH
STADFÄST AV KONUNGEN ÅR 1917


Gamla testamentets böckerRedigera

Förkortning Fullt namn
1 Mos Första Moseboken (Genesis)
2 Mos Andra Moseboken (Exodus)
3 Mos Tredje Moseboken (Leviticus)
4 Mos Fjärde Moseboken (Numeri)
5 Mos Femte Moseboken (Deuteronomium)
Jos Josua
Dom Domarboken
Rut Rut
1 Sam Första Samuelsboken
2 Sam Andra Samuelsboken
1 Kon* Första Konungaboken
2 Kon* Andra Konungaboken
1 Krön Första Krönikeboken
2 Krön Andra Krönikeboken
Esr Esra
Neh Nehemja
Est Ester
Job Job
Ps Psaltaren
Ords Ordspråksboken
Pred Predikaren
Högav Höga Visan
Jes Jesaja
Jer Jeremia
Klag Klagovisorna
Hes Hesekiel
Dan Daniel
Hos Hosea
Joel Joel
Am Amos
Ob Obadja
Jon Jona
Mik Mika
Nah Nahum
Hab Habackuk
Sef Sefanja
Hagg Haggai
Sak Sakarja
Mal Malaki

* I senaste bibelöversättningen är förkortningen "Kung" eftersom delen kallas Kungaboken.

Nya testamentets böckerRedigera

Se ocksåRedigera

KommentarerRedigera

Länkning till verser kan göras direkt på Wikisource! Skriv bara bibelns bok följt av kap och vers. Exempelvis Bibeln 1917/Daniel#4:1 för första versen i fjärde kapitlet i Daniels bok.

Notera: Nästan all text, inklusive de små överskrifterna vid varje kapitel, och noterna inuti texten, kommer från bibeln självt. Dock har den inledande faktarutan på varje artikel skrivits av oss på Wikisource. Därtill förekommer det kommentarer som har lagts till av medarbetarna på runeberg. Dessa är signerade med "-- red för den elektroniska utgåvan".

KälltextRedigera

Källtexten till Wikisource Bibeln 1917 kommer i sin helhet från Projekt Runeberg, http://runeberg.org/bibeln/ . Den har korrekturlästs av dem, men det kan hända att enstaka fel förekommer. Det kan också ha smugit sig in fel när texten omformaterades för Wikisource.