De apokryfiska böckerna (1921)

De apokryfiska böckerna
Judit  →
Dessa böcker gavs ut i en översättning "gillad och stadfäst av KONUNGEN år 1921" på P. A. Norstedt & söners förlag, Stockholm. Trycktes i "Stockholm 1921 å Kungl. Boktryckeriet" index


[ sida ]

GAMLA

TESTAMENTET

DE APOKRYFISKA BÖCKERNA


ÖVERSÄTTNINGEN

GILLAD OCH STADFÄST AV

KONUNGEN

ÅR 1921STOCKHOLM

P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG

[ sida ]
TRYCKT I STOCKHOLM ÅR 1921

Å KUNGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER

212744


[ sida ]

GAMLA TESTAMENTETS BÖCKER

DE APOKRYFISKA


Judit 1
Visheten 24
Tobit 50
Syrak 66
Baruk 145
Första Mackabéerboken 157
Andra Mackabéerboken 207
Tillägg till Ester 245
Tillägg till Daniel 252
1. Susanna 252
2. Bel i Babylon 255
3. Draken i Babylon 256
4. Asarias’ bön 257
5. De tre männens lovsång 259
Manasses’ bön 261
 
Ordförklaringar och sakupplysningar 265
Betoning av bibliska namn 277
Mått, mynt och vikt 278