De apokryfiska böckerna (1921)/Tillägg till Daniel/De tre männens lovsång

←  Asarias’ bön
De apokryfiska böckerna

Tillägg till Daniel, De tre männens lovsång
Manasses' bön  →
Tillhör de apokryfiska böckerna i gamla testamentet i Bibeln, översatt och utgiven år 1921.


De tre männens lovsång.

[ 259 ]

Tillägg till det föregående: Ananias, Asarias och Misael lovsjunga Herren för att han frälste dem ur elden.

28 Då sjöngo de tre såsom med en mun en lovsång och förhärligade och prisade Gud i ugnen. De sjöngo:

29 Lovad vare du, o Herre, våra fäders Gud,
och prisad och upphöjd i evighet;
lovat vare ditt heliga och härliga namn
och högt prisat och upphöjt i evighet.
30 Lovad vare du i din heliga härlighets tempel
och högt lovsjungen och ärad i evighet.
31 Lovad vare du, där du tronar på keruberna och skådar ned i djupen,
och prisad och upphöjd i evighet.
32 Lovad vare du på ditt rikes tron
och högt lovsjungen och upphöjd i evighet.
33 Lovad vare du på himmelens fäste
och lovsjungen och förhärligad i evighet.

34 Loven Herren, I alla Herrens verk,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
35 Loven Herren, I Herrens änglar,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
36 Loven Herren, I himlar,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
37 Loven Herren, alla vatten ovan himmelen,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
38 Loven Herren, I alla Herrens härskaror,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
39 Loven Herren, sol och måne,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
40 Loven Herren, himmelens stjärnor,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
41 Loven Herren, allt regn och all dagg,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
42 Loven Herren, alla vindar,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet

[ 260 ]

43 Loven Herren, eld och hetta,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
44 Loven Herren, frost och köld,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
45 Loven Herren, rimfrost och snö,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
46 Loven Herren, nätter och dagar,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
47 Loven Herren, ljus och mörker,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
48 Loven Herren, ljungeldar och moln,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
49 Love jorden Herren,
lovsjunge och upphöje den honom i evighet.
50 Loven Herren, berg och höjder,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
51 Loven Herren, alla växter på jorden,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
52 Loven Herren, I källor,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
53 Loven Herren, hav och floder,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
54 Loven Herren, I havsvidunder och alla djur som röra sig i vattnet,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
55 Loven Herren, alla himmelens fåglar,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
56 Loven Herren, alla vilda djur och boskapsdjur,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
57 Loven Herren, I människors barn,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
58 Lova Herren, o Israel,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
59 Loven Herren, I Herrens präster,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
60 Loven Herren, I Herrens tjänare,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
61 Loven Herren, I de rättfärdigas andar och själar,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
62 Loven Herren, I fromme och i hjärtat ödmjuke,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.

63 Loven Herren, Ananias, Asarias och Misael,
lovsjungen och upphöjen honom i evighet.
Ty han har förlossat oss ur dödsriket
och räddat oss ur dödens våld;
han har frälst oss mitt ur den brinnande lågan,
ja, han har frälst oss ur elden.

64 Tacken Herren, ty han är god,
ty hans nåd varar evinnerligen.
65 Loven gudarnas Gud,
I alla som frukten Herren;
lovsjungen och tacken honom,
ty hans nåd varar evinnerligen.

31.2Sam. 6:2. Ps. 80:2. 113:5f. Jes. 37:16. /34.Ps. 103:22. Tob. 8:15. 35.Ps. 103:20. 148:1f. /37.1Mos. 1:7. 38.Ps. 103:21. /41.Job 38:28f. /42. Ps. 104:4. /47.Jes. 45:7. /51.1 Krön. 16:32f. /58.Ps. 118:2f. 135:19f. /60. Ps. 134:1. /63.Dan. 1:6f. /64.1Krön. 16:34. Ps. 118:1. 136:1f.