Bida blott, bida blott

Bida blott, bida blott
av Lina Sandell
Denna psalm har nr 454 i psalmboken Hemlandssånger, 1891, och är publicerad under rubriken "Hoppet. Hemlängtan." På Wikipedia finns en artikel om Bida blott, bida blott..


1.
Bida blott, bida blott!
Allt blir genom Herrens godhet gott,
Tåresäden — glädjeskörd,
Trones bön för visso hörd.
Ack, för ett i blodet tvaget hjärta
Vad är denna tidens korta smärta?
Bida blott, bida blott!

2.
Kamp och strid, kamp och strid
bytas snart i segerns ljuva frid.
Vad som mest dig tryckte här
Skall ur harpan locka där
Renaste och högsta lovsångstonen
När förklarad sist du står för tronen.
Bida blott, bida blott!

3.
Glatt framåt, glatt framåt!
Snart för evigt stillas all din gråt.
Några steg ännu, och så
Tröttad fot med lust skall stå
på de ljusa, sälla Sions höjder,
Där all nöd förbyts i högsta fröjder.
Bida blott, bida blott!